Shop

/Shop/
 • Gỗ tràm xẻ sấy tại Đồng Nai Biên Hòa do DNTN Mai Hoa cung cấp.
 • Pallet 2 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa( còn gọi là Pallet đố ) (Stringer Pallet) có những đặc điểm sau đây:
  • Xe nâng chỉ nâng được 2 chiều.
  • Kích thước: tùy theo yêu cầu của khách hàng
  • Nguyên liệu: gỗ tràm, gỗ thông, hoặc ván ép.
  • Pallet được xử lý bề mặt nhẵn, mịn.
  • Sử dụng đinh xoắn
  • Pallet được xử lý phun trùng và cấp chứng thư theo yêu cầu.
 • Pallet 4 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa ( còn gọi là Pallet gù) (Block Pallet) có những đặc điểm sau:
  • Xe nâng có thể nâng được 4 chiều của Pallet.
  • Kích thước: tùy theo yêu cầu của khách hàng
  • Nguyên liệu: gỗ tràm, gỗ thông, hoặc ván ép.
  • Pallet được xử lý bề mặt nhẵn, mịn.
  • Sử dụng đinh xoắn
  • Pallet được xử lý phun trùng và cấp chứng thư theo yêu cầu.
 • Pallet 4 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa ( còn gọi là Pallet gù) (Block Pallet) có những đặc điểm sau:
  • Xe nâng có thể nâng được 4 chiều của Pallet.
  • Kích thước: tùy theo yêu cầu của khách hàng
  • Nguyên liệu: gỗ tràm, gỗ thông, hoặc ván ép.
  • Pallet được xử lý bề mặt nhẵn, mịn.
  • Sử dụng đinh xoắn
  • Pallet được xử lý phun trùng và cấp chứng thư theo yêu cầu.
   
 • Pallet đố khuyết tại Đồng Nai Biên Hòa có những đặc điểm sau:
  • Xe nâng chỉ nâng được 2 chiều.
  • Kích thước: tùy theo yêu cầu của khách hàng
  • Nguyên liệu: gỗ tràm, gỗ thông, hoặc ván ép.
  • Pallet được xử lý bề mặt nhẵn, mịn.
  • Sử dụng đinh xoắn
  • Pallet được xử lý phun trùng và cấp chứng thư theo yêu cầu.
   
 • Pallet Gỗ Thông tại Đồng Nai Biên Hòa được sản xuất trực tiếp tại DNTN Pallet Gỗ Mai Hoa với các đặc điểm sau đây:
  • Xe nâng có thể nâng được 4 hướng hoặc 2 hướng tùy theo yêu cầu khách hàng.
  • Kích thước: theo yêu cầu khách hàng
  • Nguyên liệu: gỗ thông nhập 100%
  • Pallet được xử lý bề mặt nhẵn, mịn.
  • Sử dụng đinh xoắn
  • Pallet được xử lý phun trùng và cấp chứng thư theo yêu cầu.
 • Pallet Gỗ Tràm Đai Nẹp Sắt tại Đồng Nai Biên Hòa có những đặc điểm sau
  • Xe nâng có thể nâng được 4 hướng hoặc 2 hướng tùy theo yêu cầu khách hàng.
  • Kích thước: theo yêu cầu khách hàng
  • Nguyên liệu: gỗ tràm
  • Pallet được xử lý bề mặt nhẵn, mịn.
  • Sử dụng đinh xoắn
  • Pallet được xử lý phun trùng và cấp chứng thư theo yêu cầu.
 • Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai Biên Hòa được sản xuất bởi DNTN Pallet gỗ Mai Hoa có những đặc điểm sau:
  • Xe nâng có thể nâng được 4 hướng hoặc 2 hướng tùy theo yêu cầu khách hàng.
  • Kích thước: theo yêu cầu khách hàng
  • Nguyên liệu: gỗ tràm
  • Pallet được xử lý bề mặt nhẵn, mịn.
  • Sử dụng đinh xoắn
  • Pallet được xử lý phun trùng và cấp chứng thư theo yêu cầu.
 • - Gỗ làm mới 100% - Nhiều kích thước khác nhau - Độ bền cao, sử dụng an toàn
 • Pallet Thông xuất khẩu tại Đồng Nai Biên Hòa được sản xuất trực tiếp tại DNTN Pallet Gỗ Mai Hoa với các đặc điểm sau đây:
  • Xe nâng có thể nâng được 4 hướng hoặc 2 hướng tùy theo yêu cầu khách hàng.
  • Kích thước: theo yêu cầu khách hàng
  • Nguyên liệu: gỗ thông nhập 100%
  • Pallet được xử lý bề mặt nhẵn, mịn.
  • Sử dụng đinh xoắn
  • Pallet được xử lý phun trùng và cấp chứng thư theo yêu cầu.
 • Pallet ván ép tại Đồng Nai Biên Hòa có những đặc điểm đáng chú ý sau: - Gỗ tràm mối 100% - Ván ép 5ly hoặc 10ly - Gỗ tràm được bào nhẵn 4 mặt - Nhiều kích thước khác nhau - Sử dụng đinh xoắn 5cm
 • Cây chèn công tại Đồng Nai Biên Hòa sản xuất tại DNTN Pallet Gỗ Mai Hoa có những đặc điểm sau:
  • Dùng để chèn các kiện hàng trên container cho chắc để đảm bảo an toàn khi hàng hóa di chuyển
  • Gỗ tràm
  • Gỗ thông
  • Kích thước khác nhau