Phôi gỗ tràm và thanh gỗ chèn Container tại Đồng Nai

//Phôi gỗ tràm và thanh gỗ chèn Container tại Đồng Nai

Phôi gỗ tràm và thanh gỗ chèn Container tại Đồng Nai

Cây chèn công tại Đồng Nai Biên Hòa sản xuất tại DNTN Pallet Gỗ Mai Hoa có những đặc điểm sau:

  • Dùng để chèn các kiện hàng trên container cho chắc để đảm bảo an toàn khi hàng hóa di chuyển
  • Gỗ tràm
  • Gỗ thông
  • Kích thước khác nhau

Product Description