Pallet thông xuất khẩu tại Đồng Nai

//Pallet thông xuất khẩu tại Đồng Nai

Pallet thông xuất khẩu tại Đồng Nai

Pallet Thông xuất khẩu tại Đồng Nai Biên Hòa được sản xuất trực tiếp tại DNTN Pallet Gỗ Mai Hoa với các đặc điểm sau đây:

  • Xe nâng có thể nâng được 4 hướng hoặc 2 hướng tùy theo yêu cầu khách hàng.
  • Kích thước: theo yêu cầu khách hàng
  • Nguyên liệu: gỗ thông nhập 100%
  • Pallet được xử lý bề mặt nhẵn, mịn.
  • Sử dụng đinh xoắn
  • Pallet được xử lý phun trùng và cấp chứng thư theo yêu cầu.

Product Description