– Gỗ làm mới 100%

– Nhiều kích thước khác nhau

– Độ bền cao, sử dụng an toàn