Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai

//Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai

Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai

Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai Biên Hòa được sản xuất bởi DNTN Pallet gỗ Mai Hoa có những đặc điểm sau:

  • Xe nâng có thể nâng được 4 hướng hoặc 2 hướng tùy theo yêu cầu khách hàng.
  • Kích thước: theo yêu cầu khách hàng
  • Nguyên liệu: gỗ tràm
  • Pallet được xử lý bề mặt nhẵn, mịn.
  • Sử dụng đinh xoắn
  • Pallet được xử lý phun trùng và cấp chứng thư theo yêu cầu.

Product Description